Hele 46 % av sykefraværet og 33 % av uførepensjoner skyldes muskel- og skjelettplager. Friske medarbeidere er motiverte medarbeidere. Hold sykefraværet nede med en Naprapat på jobben.

Hvorfor ha en naprapat på jobben?

Muskel og skjelettplager er utbredt og studier viser at det er en av de vanligste årsakene til sykefravær i Norge. I en rapport fra Nasjonalt Ryggnettverk heter det at muskel og skjelettlidelser ” plager flest og koster mest”. Hele 46 % av sykefraværet og 33 % av uførepensjoner skyldes muskel- og skjelettplager.

Rask tilgang til undersøkelse og behandling for personer med akutte og kroniske ryggplager kan redusere sykefraværet med 35 %.

Et samarbeid med naprapat blir stadig vanligere hos ulike bedrifter. Gjennom å ha en naprapat knyttet til bedriften kan man diagnostisere og behandle lidelser på et tidlig tidspunkt, og på den måten korte ned sykefraværet eller i beste fall unngå sykemeldinger helt. Vi er overbeviste om at det vil bety en stor forskjell for bedriftens økonomi og personalets helse, samt at de ansatte føler at de blir tatt vare på.

Det er klart at bedre funksjon og mindre smerte også vil gi økt produktivitet i jobben!

Vi tilbyr ulike alternativ til bedriftsavtaler. 

Ta kontakt for en uforpliktende samtale.